Centrum Diagnostyki i Leczenia Bólu Głowy | migrena

ból głowy | MIGRENA | leczenie konsultacja PREMIUM: ból głowy


Zapraszamy pacjentów do nowego bezpłatnego programu klinicznego leczenia migreny

UWAGA! Poszukujemy pacjentów z udokumentowanym niepowodzeniem (spowodowanym brakiem skuteczności lub nietolerancją) co najmniej 2 leków stosowanych jako profilaktyka migrenowego bólu głowy. Jeśli doświadczasz 4-14 dni z bólem głowy w miesiącu i byłeś już leczony/a lekami profilaktycznymi nieskutecznie i jesteś zainteresowany udziałem w badaniu skontaktuj się z nami pod adresem:
j.jezior@premiumclinic.wroclaw.pl


Co to jest migrena?

Migrena jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się silnym, pulsującym lub tętniącym bólem głowy, najczęściej jednostronnym, któremu towarzyszą objawy takie jak: nudności, wymioty lub nadwrażliwość na światło i/lub dźwięki. Ból głowy może być poprzedzony objawami przepowiadającymi (tzw. aurą) np. migającymi błyskami przed oczami, drętwieniem twarzy, języka, ręki, problemami z mową. Najczęściej między napadami chorzy nie odczuwają żadnych dolegliwości, pozostając w stałym napięciu w oczekiwaniu na kolejny napad. Dodatni wywiad rodzinny – bóle głowy w rodzinie uprawdopodabniają rozpoznanie migreny.
Jeśli masz podobne objawy możliwe jest że cierpisz na migrenę (podobnie jak 11% populacji). Przy wyżej wymienionych objawach wskazana jest konsultacja z neurologiem doświadczonym w leczeniu bólu głowy.

Migrenowe bóle głowy– czyli jakie?

Są to bóle nawracające z napadami trwającymi od 4 do72 godzin. Zazwyczaj jednostronne — przynajmniej na początku napadu, o pulsującym charakterze, umiarkowanym lub ciężkim natężeniu, nasilające się w czasie zwykłej aktywności fizycznej, z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami, nadwrażliwością na światło i/lub dźwięki.Jeśli podejrzewasz u siebie migrenowe bóle głowy skonsultuj się z lekarzem neurologiem celem potwierdzenia diagnozy i włączenia odpowiedniego leczenia.

Napad migreny może pojawić się w każdej chwili i chociaż jest w dużej mierze nieprzewidywalny, niektórzy ludzie są narażeni bardziej niż inni. Czynniki wyzwalające i predysponujące to najważniejsze elementy decydujące o wystąpieniu migreny. Jednym z powikłań migreny jest migrena przewlekła, charakteryzująca się występowaniem migrenowych bólów głowy co najmniej 15 dni w miesiącu, dłużej niż 3 miesiące.

Czy migrena może być przewlekła?

Tak. Zgodnie z definicją migrenę przewlekłą stanowi ból głowy, który występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z których co najmniej 8 jest dniami, kiedy ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny lub ustępuje pod wpływem leków stosowanych w leczeniu migreny (tryptanów) oraz powstał z typu bólu głowy, który uprzednio spełniał kryteria migreny epizodycznej. Częstość występowania migreny przewlekłej jest szacowana na około 1,5–2%. Konsekwencją transformacji migreny epizodycznej w przewlekłą jest znaczne zwiększenie niepełnosprawności pacjentów i znaczące obniżenie jakości życia. Wiąże się z tym istotny wzrost absencji w pracy i szkołach, zaś w przypadku wykonywania pracy lub uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych — słaba wydajność w tych czynnościach.
O możliwości terapeutyczne migreny przewlekłej zapytaj lekarza neurologa. Opracowane na podstawie „Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie”. (Polski Przegląd Neurologiczny, 2019, tom 15, supl. B)

Na konsultację możesz umówić się telefonicznie. Recepcjonistka służy pomocą przy wyborze dogodnego terminu oraz pomoże przygotować się do wizyty. Specjaliści neurologii konsultują wyłącznie osoby dorosłe.
71-716-24-84


Jak leczyć migrenę? Czy toksyna botulinowa to alternatywa dla dużej ilości leków przeciwbólowych?

Toksyna botulinowa zgodnie z rekomendacjami europejskich i amerykańskich towarzystw leczenia bólu głowy ma zastosowanie w leczeniu choroby migrena przewlekła. Nie została na razie udowodniona jej skuteczność w leczeniu innych typów bólu głowy – w tym w leczeniu napięciowego bólu głowy. Jedną z odpowiedzi na pytanie jak leczyć migrenę jest zastosowanie botuliny. Leczenie powinno być prowadzone preparatem Botox®, ponieważ tylko ta substancja została w pełni przebadana w randomizowanych badaniach klinicznych (m.in. badanie PREEMPT), okazała się skuteczna i uzyskała rejestrację w migrenie przewlekłej. Skuteczność innych niż
Botox® preparatów botuliny w leczeniu migreny przewlekłej nie została udowodniona. Badanie PREEMPT wskazało schemat jak leczyć migrenę, wykazało między innymi, że stosowanie botuliny powoduje:
— skrócenie czasu trwania migreny,
— redukcję liczby dni z migreną,
— zmniejszenie liczby przyjmowanych tryptanów (leków doraźnych stosowanych w leczeniu migreny).

Wiemy już, że leczenie migreny przewlekłej toksyną botulinową jest skuteczne, tylko co oznacza termin migrena przewlekła, jakie są objawy migreny?

Zgodnie z definicją migrenę przewlekłą stanowi ból głowy, objaw migreny który występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, z których co najmniej 8 jest dniami, kiedy ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny lub ustępuje pod wpływem leków stosowanych w leczeniu migreny (tryptanów). W praktyce najczęściej mamy do czynienia z pacjentem, który zmaga się objawami migreny: typowymi bólami głowy, a w pewnym momencie zmieniają one swój charakter lub występują niemal codziennie. Dlatego diagnostyka i leczenie migreny przewlekłej powinny odbywać się pod opieką doświadczonego neurologa specjalizującego się w bólach głowy, który właściwie rozpozna objawy migreny.

Zdecydowałem /zdecydowałam się na leczenie migreny botoksem. Wydaje się że spełniam kryteria jak będzie wyglądał zabieg i ile czasu będzie trwało leczenie?

Zabieg podania toksyny botulinowej w leczeniu migreny poprzedzony jest wizytą kwalifikacyjną u jednego z neurologów zajmujących się bólami głowy w Premium Clinic. Podczas wizyty zostanie zebrany szczegółowy wywiad dotyczący bólu głowy, dotychczas stosowanych leków oraz zlecone zostanie prowadzenie dzienniczka bólu głowy lub nastąpi analiza dostarczonego przez pacjentka dzienniczka. Po potwierdzeniu wskazań ustalony zostanie termin zabiegu leczenia migreny. W niektórych przypadkach możliwa jest kwalifikacja i leczenie podczas jednego pobytu w Centrum (o szczegóły zapytaj recepcję).

Czas trwania zabiegu to kilkanaście minut – zazwyczaj wystarcza standardowa 30 min wizyta. Sam zabieg leczenia migreny botuliną polega na wykonaniu za pomocą bardzo cienkiej igły iniekcji obustronnie w okolicach czołowych, skroniowych, potylicznych oraz w okolicach karku. Leczenie powinno być zastosowane co najmniej 3 razy w odstępach 12 tygodniowych. Niektórzy pacjenci wymagają podania tzw. dawki przypominającej około 6 miesięcy po zakończeniu cyklu leczenia.


Dlaczego wybrać Premium Clinic?

1. Kompleksowo zajmiemy się diagnostyką i leczeniem Twojego problemu. Nasza doświadczona kadra specjalistów z różnych wrocławskich ośrodków klinicznych zapewnia najwyższą jakość obsługi. W Centrum Medycznym jest możliwość konsultacji z dietetykiem i psychologiem.

2. Współpracujemy z renomowanymi wrocławskimi placówkami w zakresie diagnostyki i leczenia bólu głowy (Skanmex Centrum Diagnostyki Obrazowej, Platinum Klinika, Centrum Rehabilitaji RehaFit).

3. Oferujemy możliwość uzyskania wiedzy na temat różnych metod leczenia bólów głowy i dobranie najskuteczniejszej metody dla Ciebie. Wykonujemy zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, blokady nerwów.

4. Centrum Medyczne zlokalizowane jest w centrum miasta, tuż przy Placu Dominikańskim, co ułatwia dojazd. Parking podziemny oraz duży parking w pobliskiej Galerii Dominikańskiej pozwalają łatwo znaleźć miejsce parkingowe.


Toksyna botulinowa (botulina) w medycynie – skąd pomysł na leczenie toksyną?

Toksyna botulinowa to białko wytwarzane przez bakterie Clostridium botulinum. Działanie lecznicze wykazuje toksyna typu A i B. Toksyna botulinowa typu A działa miejscowo – czyli w okolicy, w którą jest podawana a mechanizm jej działania jest dwojaki:
— rozluźnia i rozkurcza mięsień poprzez hamowanie uwalniania acetylocholiny w płytce nerwowo-mięśniowej,
— hamuje wydzielanie neuroprzekaźników związanych z bólem i tym samym działa przeciwbólowo.

Zastosowanie botuliny w neurologii wykorzystywane jest w nie tylko w leczeniu choroby jaką jest migrena przewlekła ale także w spastyczności poudarowej, spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym, dystoniach: kurczu powiek i połowiczym kurczu twarzy. Znajduje ona zastosowanie również w urologii (nadczynność pęcherza moczowego), stomatologii (leczenie bruksizmu) i w medycynie estetycznej.

Działania niepożądane pojawiają się rzadko, mają niewielkie nasilenie i są w pełni odwracalne. Najczęściej obserwowane są: ból podczas podawania leku, małe krwiaki w miejscu wstrzyknięcia. Rzadko dochodzi do opadnięcia powieki, kącika ust, w wyjątkowych sytuacjach mogą zdarzyć się zaburzenia połykania.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego toksyna nie powinna być stosowana u osób z nadwrażliwością na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (albumina ludzka i 0,9% chlorek sodu) jak również u osób z aktywnym zakażeniem skóry w miejscu podania. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z miastenią i zespołem Lamberta Eatona, stwardnieniem zanikowym bocznym i neuropatiami ruchowymi, a także leczonych lekami wpływającymi na płytkę nerwowo
mięśniową. Z uwagi na brak badań na chwilę obecną nie można zaproponować zabiegu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Powyższe informacje przygotowały: dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół, dr n. med. Aleksandra Szczepańska
Lekarzem przeprowadzającym zabieg leczenia toksyną botulinową w Premium Clinic jest dr Marta Waliszewska-Prosół – neurolog z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.