Jak leczyć migrenę w ciąży?

Migrena to najczęstsza dolegliwość neurologiczna w czasie ciąży. Przebieg migreny czasie ciąży może być bardzo różny – często trudny do przewidzenia. U części pacjentek migreny są łagodniejsze lub w ogóle ustępują, u innych zwiększa się intensywność dotychczasowych objawów lub pojawiają się po raz pierwszy incydenty migrenowego bólu głowy. Największe nasilenie objawów obserwuje się zazwyczaj pod koniec pierwszego trymestru ciąży.

U kobiet z migrenami występującymi podczas ciąży wykazano większą częstość powikłań, takich jak stan przedrzucawkowy, poród przedwczesny, mała urodzeniowa masa ciała, udar mózgu.


Migrena w ciąży – co można stosować w leczeniu przerywającym napad migreny w czasie ciąży?

Leczenie pierwszego wyboru – to leki uważane za bezpieczne u większości kobiet w ciąży w przypadku stosowania z ostrożnością:

— paracetamol lek pierwszego wyboru, nie wykazuje działania teratogennego u ludzi, możliwe niekorzystne skutki neurorozwojowe w przypadku stosowania >28 dni podczas ciąży
— kofein, może być stosowana z umiarem w każdym trymestrze ciąży, nie wykazuje działania teratogennego u ludzi,
— tryptany preferowane jest leczenie sumatryptanem, najlepiej w postaci donosowej, nie wykazują działania teratogennego u ludzi, należy ograniczyć ich stosowanie w III trymestrze,
— Leki przeciwwymiotne: prometazyna i metoklopramid nie wykazują działania teratogennego u ludzi, mogą być stosowane z umiarem w każdym trymestrze ciąży.

Leczenie drugiego wyboru – leki uważane za bezpieczne w większości/niektórych okresach ciąży, ale ich stosowanie może się wiązać z pewnym ryzykiem lub należy ich unikać w kluczowych okresach rozwoju płodu albo w okresie okołoporodowym

— niesteroidowe leki przeciwzapalne -uważane za bezpieczne w pojedynczych dawkach w I trymestrze i w przypadku umiarkowanego stosowania w II trymestrze . Ich stosowanie w I trymestrze może wiązać się z większym ryzykiem poronienia – niepełne dane, a w III trymestrze z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego u płodu,
— opioidy – rzadko stosowane w Polsce .


Co z leczeniem profilaktycznym migren w czasie ciąży, jakie leki można stosować?

Leczenie profilaktyczne przewlekłych migren może być bezpiecznie kontynuowane podczas ciąży.

Lekami pierwszego wyboru są beta blokery: metoprolol i propranolol oraz werapamil.

Lekami drugiego rzutu są: amitryptylina, lamotrygina oraz leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI.

Lekami niezalecanymi są: ergotamina, kwas walproinowy, wenlafaksyna i topiramat.


Autorzy artykułu zwracają uwagę na istotny wpływ migreny na jakość życia kobiet w ciąży, a także na zdolność opieki nad sobą i dziećmi. Niemniej ważne od farmakologii jest unikanie zachowań prowokujących wystąpienie migreny, dbałość o higienę snu, odpowiednie nawodnienie, suplementację witaminy B2 i/lub magnezu, masaż, regularne ćwiczenia fizyczne.

Opracowała Aleksandra Szczepańska na podstawie artykułu: Neurological diseases in pregnancy Marika Toscano, Loralei L. ThornburgDepartment of Obstetrics and Gynecology, University of Rochester Medical Center, Rochester, Nowy Jork, USACurrent Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2019; 31: 97–109

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie może zastąpić profesjonalnej diagnozy czy porady. Pamiętaj: każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny. Tej zaś powinien dokonać lekarz dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań konkretnego pacjenta.


Jak umówić się na konsutację ?

Na konsultację specjalisty neurologa w Premium Clinic możesz łatwo umówić się telefonicznie. Recepcjonistka służy pomocą przy wyborze dogodnego terminu, doświadczonego specjalisty oraz pomoże przygotować się do wizyty.

71-716-24-84


Jeżeli masz wątpliwości lub pytania dotyczące migreny, chciałbyś skonsultować się z specjalistą zajmującą się tym problemem zachęcamy do umówienia wizyty u dr n. med. Marty Waliszewskiej-Prosół. To specjalista neurolog z dużym doświadczeniem klinicznym prowadzący również diagnostykę i terapię migren.

Możesz teraz łatwo zarezerwować wizytę przez nasz serwis: