Nowoczesne leczenie migreny

Migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną. W Polsce cierpi na nią około 10% ogólnej populacji przy czym u kobiet występuje trzy razy częściej niż u mężczyzn. Migrena może wystąpić w każdym wieku, ale szczyt zachorowań następuje między 30. a 45. rokiem życia.

Migrena przewlekła stwarza ogromne ryzyko uzależniania się pacjenta od leków przeciwbólowych, co może w konsekwencji prowadzić do pojawiania się bólów głowy z nadużycia leków, które są bardzo trudne do leczenia.


Jakie są nowoczesne metody leczenia migreny?

Jedną z bardzo skutecznych i rekomendowanych również przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne metodą leczenia migreny przewlekłej jest stosowanie toksyny botulinowej. Toksyna botulinowa to substancja wytwarzana przez bakterie Clostridium botulinum i jest z powodzeniem stosowana w medycynie od ponad 30 lat. Rejestrację w leczeniu przewlekłej migreny uzyskał tylko jeden preparat toksyny botulinowej – Botox® produkowany przez firmę Allergan.

Jaki jest mechanizm działania toksyny botulinowej w migrenie?

Główny mechanizm działania tego leku polega na hamowaniu uwalniania acetylocholiny w płytce nerwowo-mięśniowej, co prowadzi do rozkurczu i rozluźnienia mięśni. Ma on również działanie przeciwbólowe poprzez hamowanie wydzielania mediatorów bólu z zakończenia nerwowego.

Mechanizm działania toksyny w migrenie polega prawdopodobnie na hamowaniu centralnej i obwodowej sensytyzacji w obrębie struktur odpowiedzialnych za powstawanie bólu – możemy to porównać w dużym uproszczeniu do „odczulenia” lub „odwrażliwienia” struktur mózgu, które stają się mniej podatne na generowanie stanu zapalnego i w konsekwencji wywoływania bólu głowy.

Jak podawany jest Botox® Allergan w migrenie?

Aktualnie rekomendowany schemat podawania toksyny botulinowej w leczeniu migreny przewlekłej jest zgodny z protokołem PREEMPT, według którego toksyna jest wstrzykiwana w 31–39 punktów w 7 okolicach w obrębie głowy i szyi. Leczenie powtarzamy co najmniej 3 razy w cyklach 3-miesiącznych i powinno być ono prowadzone wyłącznie pod nadzorem lekarza neurologa, specjalisty z zakresu leczenia migreny.

Schemat podania toksyny botulinowej w leczeniu migreny przewlekłej według protokołu PREEMT (poradnik firmy ALLEGRAN):


WAŻNE! W dużych wieloośrodkowych badaniach wykazano, że leczenie za pomocą toksyny botulinowej nie tylko zmniejsza ilość dni z bólem głowy w miesiącu, ale również zwiększa skuteczność leków przyjmowanych doraźnie podczas napadu migreny (przede wszystkim tryptanów), zmniejsza nadwrażliwość, objawy lęku, depresji, przewlekłego zmęczenia a także poprawia jakość snu.
Poprawa kliniczna jest obserwowana już po pierwszym podaniu, a skuteczność działania leku wzrasta z kolejnymi cyklami.

Czy podanie tokysny botulinowej jest bezpieczne?

Działania niepożądane występują najczęściej w pierwszych dniach leczenia, są przemijające i najczęściej są związane z miejscowym podaniem leku. Są to bóle głowy, bóle szyi, ból i nadwrażliwość w miejscu wkłucia, rzadziej opadanie powieki czy osłabienie mięśni.
Przeciwwskazania do leczenia toksyną botulinową:
— nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A
— miastenia rzekomoporaźna, zespół Lamberta-Eatona
— ciąża oraz karmienie piersią.

Toksyna botulinowa jest bardzo skutecznym i bezpiecznym lekiem, a nie groźną toksyną jak może sugerować nazwa

Opracowała: dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
Piśmiennictwo:
1. Domitrz I, Kozubski W. Wytyczne postępowania w bólach głowy. Polski Przegląd Neurologiczny, 2019, tom 15, supl. B.
2. Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i ochrony zdrowia, N.I.Z.P.-P.Z. Higieny, Editor. 2019.
3. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia, 2018. 38(1): p. 1-211.
4. Silberstein, S.D., et al., Per cent of patients with chronic migraine who responded per onabotulinumtoxinA treatment cycle: PREEMPT. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2015. 86(9): p. 996-1001.


Jeżeli masz wątpliwości lub pytania dotyczące migreny, chciałbyś skonsultować się z specjalistą zajmującą się tym problemem zachęcamy do umówienia wizyty u dr n. med. Marty Waliszewskiej-Prosół. To specjalista neurolog z dużym doświadczeniem klinicznym prowadzący również diagnostykę i terapię migren.

Możesz teraz łatwo zarezerwować wizytę przez nasz serwis:

W przypadku problemów zapraszamy do rezerwacji telefonicznej wizyt: 71-716-24-84. Recepcjonistka pomoże znaleźć dogodny termin oraz przygotować się do wizyty.